GES projesi duyuru ve belgeler

Gazete İlanı

Teklif isteme belgesi

Sipariş Emri

Temin kayıt ve şartları

Değerlendirme formu

Makine ekipman teknik şartnamesi

İdari şartname

2019 © Şahdem | Tüm hakları saklıdır