VMS Gönüllü Sagım Teknolojisi

Sahip olduğumuz bu sağım teknolojisi hayvanların kendi inisiyatifiyle sağıma gelmesi sağılması ve sağım sonrası meme dezenfeksiyonunu otomatik olarak sağlar. Bu süreçte insan faktörü yeralmaz sadece sürümüzün  sağım durumu sürü gözlem monitöründen  takip edilerek sağım hakkında datalar toplanır gerekirse hayvana ve sağıma müdehale edilir. Bu sistem ile sağım  tamamen mekanize olduğundan çiftlikteki diğer konulara yoğunlaşmaya olanak sağlar.

2019 © Şahdem | Tüm hakları saklıdır